Akademia Menadżera 2 > Dokumentacja rekrutacyjna akademia menadżera 2

Dokumentacja rekrutacyjna akademia menadżera 2

Regulamin Rekrutacji

Załącznik 1 Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich

Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa

Załącznik 2a Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Załącznik 3 Minimalny zakres analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

Załącznik 4 Formularz zgłoszeniowy właściciela – pracownika

Załącznik 4a Oświadczenie pracownika

Załącznik 5 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis PDF

Załącznik 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Excel

Załącznik 7 Formularz pomoc inna niż pomoc de minimis PDF

Załącznik 7 Formularz pomoc inna niż pomoc de minimis Excel

Załącznik 8 Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis

Załącznik 9 Umowa wsparcia

Załącznik 10 Oświadczenie o aktualności danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa

Załącznik 11a Wykaz usług rozwojowych – przygotowanie analizy potrzeb rozwojowych

Załącznik 11b Wykaz usług rozwojowych z zakresu kompetencji menadżerskich wynikających z analizy potrzeb

Załącznik 12a Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej- analizy potrzeb rozwojowych

Załącznik 12b Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z zakresu kompetencji menadżerskich wynikającej z analizy potrzeb rozwojowych

Załącznik 13 Oświadczenie realizatora usługi zdalnej

Załącznik 14 Instrukcja obsługi Elektronicznego Systemu Składania Wniosków

Załącznik 15 Zaświadczenie o zatrudnieniu


Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP


DOKUMENTY REKRUTACYJNE – RUNDA I »

DOKUMENTY REKRUTACYJNE – RUNDA III »

DOKUMENTY REKRUTACYJNE – RUNDA IV »

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego