Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Zmiany dotyczące weryfikacji kwalifikowalności pracowników

Zmiany dotyczące weryfikacji kwalifikowalności pracowników

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanym przez Operatora pismem od Instytucji Pośredniczącej (PARP) dotyczącym konieczności weryfikowania informacji zawartych w oświadczeniach Przedsiębiorców poprzez pozyskiwanie dokumentów źródłowych potwierdzających wiarygodność złożonych oświadczeń, informujmy iż każdorazowo do rozliczenia usługi rozwojowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie każdego z rozliczanych pracowników: Załącznik nr 15 do Regulaminu „Zaświadczenie o zatrudnieniu” wraz z jednym z poniższych dokumentów:
• Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej generowana z platformy e-płatnik -> kreator) – za okres od momentu zgłoszenia do momentu rozliczenia usługi przez Przedsiębiorcę (zapłaty za usługę);
• Dane ubezpieczonego;
• Dane ubezpieczenia;
• Kartoteka ubezpieczonego;
• RCA – za okres od momentu zgłoszenia do momentu rozliczenia usługi przez Przedsiębiorcę (zapłaty za usługę);

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego