Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Zmiana miejsca dostarczania dokumentów

Zmiana miejsca dostarczania dokumentów

Szanowni Państwo,

W związku z wyczerpaniem alokacji u partnera Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie po złożeniu wniosku w Elektronicznym Systemie Składania Wniosków (ESSW) komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej z dopiskiem na kopercie „Akademia Menadżera 2 – runda VI”.

Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie
ul. Trębacka 4, recepcja, parter
00-074 Warszawa

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego