Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 18 listopada 2022 r. o godz. 11:00 – Makroregion 3 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.
Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Link do spotkania 18.11.2022 godz. 11.00
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Spotkanie dotyczy stanu realizacji projektu w makroregionie 3.

Dane podmiotów rekrutujących:Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

tel. 22 162 79 60, 503 455 204
swo3@akademiamddp.pl

DLA WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, LUBELSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, PODKARPACKIEGO

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego