Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu SWO w makroregionie 3

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu SWO w makroregionie 3

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu SWO 28 marca 2023 roku o godzinie 16:00Makroregion 3 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.
Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Link do spotkania 28.03.2023 godz.: 16:00
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Spotkanie dotyczy realizacji projektu w makroregionie 3.

Dane podmiotu rekrutującego:
Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

tel. 22 162 79 60
swo3@adn.pl
DLA WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, LUBELSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, PODKARPACKIEGO

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego