Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Zakończenie rekrutacji do sektora odzysku materiałowego surowców – zadanie covid-19

Zakończenie rekrutacji do sektora odzysku materiałowego surowców – zadanie covid-19

UWAGA!

Z dniem 22.03.2021 r. godz. 17:00 zamknięta zostanie możliwość rejestracji poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP.

Z dniem 24.03.2021 r. godz. 16:00 – Operator ogłasza zakończenie rekrutacji do Zadania anty-covid w ramach projektu (po tym terminie nie będzie możliwości zarejestrowania się w ESSW oraz wysłania Formularza zgłoszeniowego).

Komplet dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej należy dostarczyć do Biura Projektu do dnia 26.03.2021 r.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Biura Operatora.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego