Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Wznowienie rekrutacji do sektora zdrowie i pomoc społeczna – zadanie covid-19

Wznowienie rekrutacji do sektora zdrowie i pomoc społeczna – zadanie covid-19

UWAGA!

Operator ogłasza wznowienie rekrutacji do sektora Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Otwarcie bramek do rejestracji na stronie PARP nastąpiło w dniu 22.06.2021, planowane ich zamknięcie to 16.07.2021 – o ile Operator nie postanowi inaczej.

Rekrutacja w Elektronicznym Systemie Składania Wniosków (ESSW) zakończy się  w dniu 20.07.2021 r. godz. 16:00 – po tym terminie nie będzie możliwości zarejestrowania się w ESSW oraz wysłania skanu Formularza zgłoszeniowego).

Komplet dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej należy dostarczyć do Biura Projektu do dnia 27.07.2021 r.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Biura Operatora.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego