Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń w ramach Akademii Menadżera 2

Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń w ramach Akademii Menadżera 2

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami § 5 ust. 19 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Menadżera MŚP 2 (…)” w związku z dużą liczbą sytuacji wymagających dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw Operator wydłuża termin na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej w następujący sposób do 21 grudnia 2020 r.

Informujemy również, że w przypadku wątpliwości pojawiających się w procesie analizy dokumentacji rekrutacyjnej będziemy się z Państwem kontaktować na bieżąco.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego