Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Wydłużenie realizacji projektu

Wydłużenie realizacji projektu

Informujemy, że okres realizacji Projektu został wydłużony do dnia 30.11.2023 r.

Przedsiębiorstwa zainteresowane przedłużeniem okresu ważności umowy wsparcia w uzasadnionych przypadkach mogą pisemnie (mail) zwrócić się do właściwego Operatora z wnioskiem o przedłużenie okresu ważności umowy wsparcia. Wnioski będą rozpatrywane przez Operatorów w trybie indywidualnym.

Jednocześnie informujemy  iż w związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  w perspektywie finansowej 2014-2020 nie będzie kolejnej możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu, a co za tym idzie  – wydłużenia ważności umowy wsparcia.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego