Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Wydłużenie IV rundy naboru – Akademia Menadżera MŚP II

Wydłużenie IV rundy naboru – Akademia Menadżera MŚP II

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. (CTS) oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie informuje, iż IV runda naboru do projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego” zostaje wydłużona do dnia 17.09.2021 r. do godz. 16.00.

TERMIN IV rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 25.08.2021 r. od godz. 8:00 do 17.09.2021 r. do godz. 16:00.

Przypominamy, iż nabór odbywa się wyłącznie dla małych przedsiębiorstw.

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia rundy naboru po przekroczeniu 150% przewidzianej alokacji w złożonych przez Przedsiębiorców formularzach zgłoszeniowych.

Tylko Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w projekcie przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1 (I etap rekrutacji) są uprawnieni do złożenia dokumentów rekrutacyjnych podczas rundy naboru (II etap rekrutacji).

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademiamenadzera2.com.pl/ w zakładce DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA AKADEMIA MENADŻERA 2. 

Z poważaniem,
Zespół Projektu

 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego