Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > Załącznik nr 9 Wzór umowy dotyczącej refundacji usług rozwojowych_sektor opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego