Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > Załącznik nr 4 do Umowy_Wniosek o zaliczkę usługi rozwojowej_sektor opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego