Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > Załącznik nr 3 do Umowy_Wzór umowy na przeprowadzenie usługi rozwojowej_sektor gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego