Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > Załącznik nr 2 do Umowy_Oświadczenie o aktualności danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym_sektor gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego