Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > Załącznik nr 2 do Umowy _Oświadczenie o aktualności danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym_sektor handel

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego