Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do projektu_sektor opieka zdrowtona i pomoc społeczna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego