Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > Załącznik 8 Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze handlu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego