Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > Zał _nr_1_zalacznik_do_umowy_wsparcia_wykaz_uslug_rozwojowych_handel

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego