Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > Z12_COVID_Karta_wykonania_usługi_doradczej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego