Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > Z11_COVID_Oświadczenie pracownika dot. udziału w usługach rozwojowych u pozostałych Operatorów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego