Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > Z08_COVID_HANDEL_REKOMENDACJA-NADZWYCZAJNA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego