Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > Z06_COVID_Oświadczenie_dotyczące_pomocy_de_minimis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego