Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > Z02_COVID_Oświadczenie_o_spełnieniu_kryt_MŚP_i_powiązaniach_ver_1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego