Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > Wzór umowa wsparcia– sektor handel_wersja 2_30_12_2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego