Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > 2021_06_22_ Załącznik nr 9 Wzór umowa sparcia – sektor odzysk materiałowy surowców_wersja 4

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego