Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID > 2021_04_27_ Załącznik nr 9 Wzór umowa wsparcia – sektor opieka zdrowotna i pomoc społeczna_wersja 3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego