Akademia Menadżera 2 > Ważne strony

Ważne strony

Wiedza Edukacja Rozwój – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju → https://www.power.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości → https://www.parp.gov.pl/

Baza Usług Rozwojowych → https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Standard Kompetencji Menadżerskich → https://mps.net.pl/standard-kompetencji-menedzerskich/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów → https://www.uokik.gov.pl/

Informacje o Pomocy Publicznej → https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

Definicja MŚP → http://www.pih.org.pl/images/definicja_msp.pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego