Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Listy rankingowe w ramach I rundy naboru Akademii Menadżera 2

Listy rankingowe w ramach I rundy naboru Akademii Menadżera 2

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listy rankingowe w ramach I Rundy naboru do projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”.

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do podpisania umowy – umowy wsparcia zostaną podpisane w 2020 r.

Lista rezerwowa – dokumenty w trakcie weryfikacji – decyzja o zakwalifikowaniu się do projektu zostanie wystawiona po dostarczeniu przez Przedsiębiorstwo kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów. Maksymalny termin na przesłanie korekty – 4 stycznia 2021 r.

Przedsiębiorstwa, które nie znalazły się na liście rankingowej nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Do dnia 23.12.2021 r. otrzymają Państwo decyzje oraz informacje co do dalszego postępowania na adres e-mail osoby do kontaktów podany w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa.

Lista rankingowa KIG »

Lista rankingowa CTS »

Lista rankingowa RIG »

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego