Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Listy rankingowe nr 9 w ramach VI rundy naboru Akademii Menadżera 2
.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego