Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > IV NABÓR do projektu swo (województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)

IV NABÓR do projektu swo (województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)

Informujemy, że IV nabór do projektu SWO został wydłużony. Nowy termin naboru to:

Od 21 marca 2022 r. o godz. 12.00 do 14 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00. Projekt „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ . Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

 Co otrzymasz?

Mikro, mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku,
w okresowych trudnościach, który doświadczył: 

1. spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Siedziba MŚP – terytorium Polski, makroregion 4: województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie

● diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
● szkolenia
● doradztwo
● mentoring

 

Szczegółowe informacje na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty

Dane podmiotów rekrutujących:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.

ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
nr telefonu: 22 208 28 57, 503 455 332
swo4@akademiamddp.pl
DLA WOJEWÓDZTW ŁÓDZKIEGO I ŚLĄSKIEGO

DARR
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58 – 310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
swo@darr.pl
DLA WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO

 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego