Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Informacja dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – zadanie covid-19

Informacja dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – zadanie covid-19

W związku z pismem jakie Operator zadania COVID otrzymał z PARP w dniu 19.04.2021 w sprawie sektora pomocy społecznej informujemy co następuje:

Rekomendacja nadzwyczajna przygotowana przez Radę Sektorową ds. opieki zdrowotnej i pomocy społecznej nie obejmuje swoim zakresem podmiotów działających w ramach PKD 87 i 88, tj. podmiotów, które należą do podsektora pomocy społecznej.

W związku z powyższym wszystkie podmioty posiadające powyższe PKD nie mogą zostać objęte wsparciem w ramach Zadania Covid-19.

Oznacza to, że do projektu mogą być rekrutowane przedsiębiorstwa posiadające wyłącznie PKD 86. W przypadku gdy kwalifikowane podmioty mają dodatkowe PKD (w szczególności wykluczone 87 i 88) Operator będzie wymagał od firmy ubiegającej się o dofinansowanie oświadczenia, że na szkolenia zostaną skierowani pracownicy wykonujący obowiązki w ramach PKD 86 (nie realizujący zadań w ramach PKD 87 i 88). Oświadczenie o którym mowa jest dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „WSPARCIE SEKTORÓW ANTY-COVID” – załącznik o nazwie „OŚWIADCZENIE POMOC SPOŁECZNA”

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego