Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > III Nabór do projektu SWO (województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)

III Nabór do projektu SWO (województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)

Od 8 grudnia 2021 r. o godz. 12.00  do 21 grudnia br. do godz. 12.00 rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Co otrzymasz?

mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:

1.  spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);

2.  istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;

3.  niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Siedziba MŚP – terytorium Polski, makroregion 4: województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie

• diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
• szkolenia
• doradztwo
• mentoring

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty

Dane podmiotów rekrutujących:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
tel.: 22 208 28 57, 503 455 332
swo4@akademiamddp.pl

DLA WOJEWÓDZTW ŁÓDZKIEGO I ŚLĄSKIEGO

DARR Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58 – 310 Szczawno-Zdrój
tel.: 74 64 80 450
swo@darr.pl

DLA WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO

 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego