Akademia Menadżera 2 > FAQ COVID

FAQ COVID

1. SEKTOR HANDEL
W związku z interpretacją przepisów dot. udzielania pomocy de minimis, pragniemy Państwa poinformować co następuje czytaj dalej


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego