Akademia Menadżera 2 > Dokumenty rekrutacyjne – Runda I > Załącznik_8_Oświadczenie_dotyczące_otrzymanej_pomocy_de_minimis_ver_2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego