Akademia Menadżera 2 > Dokumenty rekrutacyjne – Runda I > Załącznik_4a_Oświadczenie_pracownika_ver_2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego