Akademia Menadżera 2 > Dokumenty rekrutacyjne – Runda I > Załącznik_3_Minimalny_zakres_analizy_potrzeb_rozwojowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego