Akademia Menadżera 2 > Dokumenty rekrutacyjne – Runda I > Załącznik_2_A_Oświadczenie_o_spełnieniu_kryt_MŚP_i_powiązaniach_ver_2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego