Akademia Menadżera 2 > Dokumenty rekrutacyjne – Runda I > Załącznik_11_B_Wykaz_usług_rozwojowych_ver_2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego