Akademia Menadżera 2 > Dokumentacja rekrutacyjna akademia menadżera 2 > Załącznik_8_Oświadczenie_dotyczące_otrzymanej_pomocy_de_minimis_ver_4

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego