Akademia Menadżera 2 > Dokumentacja rekrutacyjna akademia menadżera 2 > Załącznik_6_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_ver_4

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego