Akademia Menadżera 2 > Dokumentacja rekrutacyjna akademia menadżera 2 > Załącznik_5_Oświadczenie_uczestnika_projektu_ver_5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego