Akademia Menadżera 2 > Dokumentacja rekrutacyjna akademia menadżera 2 > Załącznik_3_Minimalny_zakres_analizy_potrzeb_rozwojowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego