Akademia Menadżera 2 > Dokumentacja rekrutacyjna akademia menadżera 2 > Załącznik_2_A_Oświadczenie_o_spełnieniu_kryt_MŚP_i_powiązaniach_ver_5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego