Akademia Menadżera 2 > Dokumentacja rekrutacyjna akademia menadżera 2 > Załącznik_1_Opis_uniwersalnych_kompetencji_menadżerskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego