Akademia Menadżera 2 > Dokumentacja rekrutacyjna akademia menadżera 2 > Załącznik_17_Oświadczenie przedsiębiorstwa_udział w projektach UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego