Akademia Menadżera 2 > Dokumentacja rekrutacyjna akademia menadżera 2 > Załącznik_16_Oświadczenie_MŚP_sankcje_ver_6

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego