Akademia Menadżera 2 > Dokumentacja rekrutacyjna akademia menadżera 2 > Załącznik_15_Oświadczenie_JDG_ver_1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego