Akademia Menadżera 2 > Dokumentacja rekrutacyjna akademia menadżera 2 > Załącznik_13_Oświadczenie_realizatora_usługi_zdalnej_ver_1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego