Akademia Menadżera 2 > Dokumentacja rekrutacyjna akademia menadżera 2 > Załącznik_11_A_Wykaz_usług_rozwojowych_diagnoza_ver_1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego