Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Diagnozy w ramach Akademii Menadżera 2

Diagnozy w ramach Akademii Menadżera 2

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi z kwalifikowalnością analiz (diagnoz) potrzeb rozwojowych oraz pracowników na usługi rozwojowe, po konsultacjach z PARP poniżej przedstawiamy obowiązujące wytyczne:

• Osoba, która wzięła udział w części usług rozwojowych wynikających z diagnozy potrzeb w ramach pierwszej edycji Akademii Menadżera MMŚP nie może wziąć udziału w drugiej edycji projektu. Pracownik przedsiębiorstwa będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, że weźmie udział w Akademii Menadżera MŚP oraz Akademii Menadżera MMŚP 2 wyłączenie jeden raz – weryfikacja po numerze PESEL (Załącznik 4a Oświadczenie pracownika)

• Aby otrzymać zgodę na ponowny udział w projekcie w celu przeszkolenia nowej kadry menadżerskiej (jeśli nastąpiła zmiana osób na tych stanowiskach) Przedsiębiorca powinien przystąpić do projektu z własną analizą potrzeb rozwojowych spełniającą wymagania regulaminu projektu. 

•  Dofinansowanie tylko drugiej części analizy potrzeb rozwojowych, tj. identyfikacji luk kompetencyjnych w ramach projektu możliwe jest tylko w przypadku gdy przedsiębiorca dysponuje już własną analizą potrzeb rozwojowych ale nie spełnia ona wymagań regulaminu w w/w części.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego